Monday, September 7, 2009

SUDUT INFO:-

MISTERI BATU HAJAR ASWADNeil Amstrong telah membuktikan bahawa kota Mekah adalah pusat dari planet Bumi. Fakta ini telah diteliti melalui sebuah penelitian Ilmiah. Ketika Neil Amstrong untuk pertama kalinya melakukan perjalanan ke luar angkasa dan menagmbil gambar planet Bumi, dia berkata: "Planet Bumi ternyata tergantung di kawasan yang sangat gelap, siapa yang menggantungnya?
Para astronot telah menemukan bahawa planet Bumi itu mengeluarkan satu radiasi. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyata radiasi tersebut berpusat di kota Mekah, tepatnya berasal dari Ka'abah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite (tidak berujung), hal ini terbukti ketika mereka mengambil foto Mars, radiasi tersebut masih berlanjut terus. Para peneliti Muslim mempercayai bahawa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka'abah di planet Bumi dengan Ka'abah di alam akhirat.
Di tengah-tengah antara kutub utara da kutub selatan, ada suatu kawasan yang bernama "Zero Magnetism Area" ertinya adalah apabila kita mengeluarkan kompas di kawasan tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali kerana daya tarik yang sama besarnya antara kedua-dua kutub.
Itulah sebabnya jika sesaorang itu tinggal di Mekah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sihat dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Oleh sebab itulah ketika kita mengelilingi Ka'abah, maka seakan-akan diri kita di-charged ulang oleh suatu energi misterius dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah.
Penelitian lainnya mengungkapkan bahawa batu HAJAR ASWAD merupakan batu tertua di dunia dan juga boleh terapung di air. Di sebuah muzium di negara eropah, ada tiga buah potongan batu tersebut (dari Ka'abah) dan pihak muzium juga mengatakan bahawa bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem tata surya kita.
Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad itu diturunkan dari syurga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam.
Jami al-Tirmidzi al-Hajj(877)

No comments: